Uncategorized


4 Fason Ou Ka Kreye Yon Sitwèb San Traka

Nan atik sa a, m pral aprann ou 4 fason w ka kreye yon sitwèb gratis , menm lè w pa konn anyen nan pwogramasyon wèb. 1. Itilize yon Editè Sitewèb an liy Yon editè sitwèb an liy se yon zouti ki pèmèt ou kreye ak jere yon sitwèb rapid rapid san w pa bezwen konn anyen nan pwogramasyon wèb. Se yon solisyon « All-in-One » sa vle di li gen tout sa wap bezwen pou kreye sit la :non domèn, espas stokaj an liy, kont mesajri elektronik ak sipò teknik. Se metòd ideyal pou moun ki ta renmen gen......

Continue Reading